NGELIK SILIHAN DALAM KARAWITAN GAYA SURAKARTA

Uni Ambarwati, Suyoto Suyoto

Abstract


This study examines ngelik silihan in Surakarta style music. The problems revealed in this study are (1) How can ngelik in Surakarta style music, (2) Why does the Eling-eling ladrang dish generally use ngelik?, (3) Any factors that support a loan of ngelik silihan. This research is a qualitative research, data obtained from literature studies, observations, and interviews. The theory used as the basis for analyzing in accordance with the formulation of the problem is the creativity theory by Wallas about the process of creativity, and the theory of musical interaction by Benjamin Briner about musical interactions that occur in gending, and the theory of melodic contour by Judith Bekker about the melody flow obtained in theory worked on by Rahayu Supanggah, in the theory of the melodic contour it can emphasize the problem of the melody flow in the interconnected selection. The results of this study found that the use of ngelik silihan there are three factors, namely: 1. Shifting the function of the presentation, 2. Creativity of the artists. The use of ngelik silihan with consideration of the same melodic and song gong grooves, so that it is aligned with the borrowed portion of the loan, 3. Pathet factors for the lending and borrowed selection. In addition there is a historical statement that the Pangkur ladrang borrowed the Eling-eling ladrang. Information on the artist community that the Eling-eling ladrang borrowed the Pangkur ladrang, the reasons are: 1. Recognition of the perpetual artists acquired, 2. Manuscripts in the Mloyowidodo notation book, 3. Commercial cassette tapes which first popularized the Eling-ladrang ladrang from at Pangkur ladrang.

Keywords: Ngelik, Silihan, Song, Sèlèh, Gending.


Full Text:

PDF

References


Kepustakaan

Benamou, Marc. 1998. “Rasa in Javanese Musical Aesthethics.” In Disertasi.

Guritno. 2008. “’Inggah Gending Silihan Dalam Karawitan Gaya Surakarta’’.” In Skripsipsi.

Hastanto, Sri. 2009. “Konsep Pathet Dalam Karawitan Jawa.” In Buku.

———. 2012. “Ngeng & Reng Persandingan Sistem Pelarasan Gamelan Ageng Jawa Dan Gamelan Bali.” In Buku.

Kusnila, Suyoto. 2018. “Sindhenan Gendhing Jomplangan Gaya Sujiyati Mentir Di Sragen.” Jurnal Keteg 18 (2): 108–19.

Martopangrawit. 1975. “Pengetahuan Karawitan Jilid II.” In Buku.

Mloyowidodo. 1976. “Gendhing-Gendhing Gaya Surakarta Jilid II.” In Buku.

Munandar, Utami. 2014. “Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat.” In Buku.

Palgunadi, Bram. 2002. “Serat Kandha Karawitan Jawi.” In Buku.

Pradjapangrawit, R.Ng. 1990. “Serat Sejarah Utawi Riwayating Gamelan Wedhapradangga.” In Buku.

Sugiyarto, A. 1997. “Gending-Gending Gaya Surakarta.” In Buku.Poerwadarminta. 1939. “Baoe Sastra Djawa.” In Buku.

Soedarsono, R.M. 1999. “Seni Pertunjukan Indonesia & Pariwisata.” In Buku.

Supanggah, Rahayu. 2007. “Bothèkan Karawitan II.” In Buku.

Sugimin. 2005. “Pangkur Paripurna: Kajian Perkembangan Garap Musikal’’.” Tesis. Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta.

Sumarsam. 2003. “Interaksi Budaya Dan Perkembangan Musikal Di Jawa.” In Buku.

Suyoto suyoto. 2016. “’Carem: Puncak Kualitas Bawa Dalam Karawitan Gaya Surakarta’’.” In Disertasi.

Suyoto, Suyoto, and Timbul Haryono. 2015. “Vokal Dalam Karawitan Gaya Surakarta (Studi Kasus Kehadiran Kinanthi Dalam Gending.” Jurnal Keteg 15 (1): 60–74.

Waridi. 2008. “’Gagasan Dan Kekaryaan Tiga Empu Karawitan.” In Buku, 62.

Yadi Yadi. 2009. “’Ragam Garap Gendhing Gambirsawit. Kajian Tentang Nama, Struktur, Fungsi, Dan Garap Musikal Pada Karawitan Gaya Surakarta.” In Skripsi.

Volume 19 Nomor 2 Bulan November 2019

Diskografi

CDJ-033, Logondhang, Karawitan RRI Surakarta, Pimpinan P . Atmosunarto, 1978. (Gendhing Logondhang minggah Ladrang Eling-eling, mawi mandeg terus Dandhanggula, Sinom Logondhang, kalajengaken, Ketawang Gondang Kasih kasambet Lancaran Gula Klapa, lrs pl pt lima).

CDJ-085, Renyep, Paguyuban Karawitan Justisi Laras, Pimpinan Soekarno SH, 1991. (Bawa Sekar Ageng Bangsapatra dhawah Gendhing Renyep minggah Ladrang Eling-eling Kasmaran).

CDJ-070, Larawudhu, Karawitan RRI Surakarta, Pimpinan P .Atmosunarto, 1978. (Gendhing Bandhilori minggah Ladrang Eling-eling Kasmaran, laras pelog pathet baarang).

CDJ-058, Rujak Sentul, Karawitan RRI Karawitan, Pimpinan P .Atmosunarto, 1978. (Bawa Bangsapatra katampen Gendhing Renyep minggah Ladrang Eling-eling Kasmaran, laras slendro pathet sanga).

CDJ-211, Palaran Gobyog 6, Paguyuban Karawitan Ngripto Laras, Pimpinan

Ki Mudjoko Djokorahardjo, 1983. (Ladrang Eling-eling katampen Srepeg Metaraman dipun uran-urani: Asmarandana Jaka Lola- Durma pelog barang).

Daftar Narasumber

Darsono, (64 tahun), pengrawit serta pengajar Institut Seni Indonesia Surakarta Jurusan Karawitan, Pracimantoro, Wonogiri.

Rusdiyantoro, (60 tahun), pengrawit serta pengajar Institut Seni Indonesia Surakarta Jurusan karawitan, Ngringo, Palur, Karanganyar.

Sukamso, (60 tahun), pengrawit serta pengajar Institut Seni Indonesia Surakarta Jurusan karawitan, Ngringo, Palur, Karanganyar.

Suraji, (57 tahun), pengrawit serta pengajar Institut Seni Indonesia Surakarta Jurusan Karawitan, Ngringo, Palur, Karanganyar.

Suwito Radyo, (59 tahun), pengrawit serta empu dalam karawitan Institut Seni Karawitan Indonesia Surakarta, Klaten.
DOI: https://doi.org/10.33153/keteg.v19i2.3075

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Keteg: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran dan Kajian Tentang Bunyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Keteg: Jurnal Pengetahuan, Pemikiran, dan Kajian Tentang Bunyi.
ISSN 1412-2064
Published by Institut Seni Indonesia Surakarta (ISI Surakarta)
W: https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/keteg
E: keteg@isi-ska.ac.id

 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0